การสืบค้นปัจจุบัน:
 • Y17 X
ผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 190 รายการ
xml
Search results too large to add all to cart.
 • 1. book
  กฎหมายหลายรส [text] / วิรัช หวังปิติพาณิชย์. วิรัช หวังปิติพาณิชย์.
  เลขเรียกหนังสือ
  KPT72 .ว64 2555
  ผู้แต่ง
  วิรัช หวังปิติพาณิชย์.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555.
  มัลติมีเดีย
  11 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 2. book
  Vocabulary in use intermediate [text]/ Stuart Redman with Lawrence J. Zwier. Redman, Stuart.
  เลขเรียกหนังสือ
  PE1449 .R43 2010
  ผู้แต่ง
  Redman, Stuart.
  สถานที่พิมพ์
  Singapore : Cambridge University Press, 2010.
  มัลติมีเดีย
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 3. book
  Beyond training [text] : perspectives on language teacher education / Jack C. Richards. Richards, Jack C.
  เลขเรียกหนังสือ
  P53.85 .R53 1998
  ผู้แต่ง
  Richards, Jack C.
  สถานที่พิมพ์
  Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
  มัลติมีเดีย
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 4. book
  เก่ง Tense! เรื่องกล้วยๆ! [text] / สุรีรัตน์ ทองอินทร์. สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
  เลขเรียกหนังสือ
  PE1301 .ส74 2554
  ผู้แต่ง
  สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2554.
  มัลติมีเดีย
  11 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 5. book
  ชีวิตพลัดถิ่น [text] / วัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ. วัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ
  เลขเรียกหนังสือ
  WZ100.ว62ก3 2556
  ผู้แต่ง
  วัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2556.
  มัลติมีเดีย
  11 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุบลราชธานี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 6. book
  La responsabilite contractuelle en droit administratif [text] / LinkOum Oum, Joseph Frank Joseph Frank Oum Oum
  เลขเรียกหนังสือ
  KJV4656 .J67 2014
  ผู้แต่ง
  Joseph Frank Oum Oum
  สถานที่พิมพ์
  Iss-Les-Mounlineaux : LGDJ-Lextenso, 2014.
  มัลติมีเดีย
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 7. book
  องค์การและการจัดการ = [text] Orgamization and management / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.
  เลขเรียกหนังสือ
  HD37 .ป 46 2554
  ผู้แต่ง
  ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2554.
  มัลติมีเดีย
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 8. book
  L'etat du droit administratif / [text] Jacques Caillosse. Caillosse, Jacques.
  เลขเรียกหนังสือ
  KJV4669 .C35 2015
  ผู้แต่ง
  Caillosse, Jacques.
  สถานที่พิมพ์
  Iss-Les-Moulineaux Cedex : LGDJ, 2015.
  มัลติมีเดีย
  ไม่มีตัวเล่มพร้อมให้บริการ
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 9. book
  The law of contract / [text] Michael Furmston.
  เลขเรียกหนังสือ
  KD1554 .L3 2010
  สถานที่พิมพ์
  London : LexisNexis, 2010.
  มัลติมีเดีย
  1 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
 • 10. book
  มรดก [text] : ภาคทฤษฎี ปฎิบัติ / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
  เลขเรียกหนังสือ
  KPT770 .ส45 2557
  ผู้แต่ง
  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
  สถานที่พิมพ์
  กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557.
  10 เล่มทีให้บริการได้ อยู่ที่
  • หอสมุดกฎหมายมหาชน (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองขอนแก่น (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเชียงใหม่ (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครราชสีมา (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองพิษณุโลก (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองระยอง (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองสงขลา (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  • ห้องสมุดศาลปกครองอุดรธานี (1 เล่มที่ให้บริการได้)
  ไม่มีรายการจองตัวเล่มนี้
   
Search results too large to add all to cart.